Design Thinking w projektowaniu przestrzeni biurowych

Zgodnie z założeniami metody, proces projektowania biura należy zacząć od diagnozy sytuacji i potrzeb użytkowników danej przestrzeni. Warto zapoznać się z organizacją pracy w danej firmie, przeanalizować typowy dzień pracy oraz uwzględnić narzędzia, z których pracownicy korzystają najczęściej.
  • Design Thinking – czym jest i skąd się wywodzi?

  • Etapy procesu – 5 filarów

  • Jak zastosować tę metodę w projektowaniu biur?

  • Korzyści stosowania Design Thinking

Design Thinking – czym jest i skąd się wywodzi?

          Zarówno w Internecie, jak i publikacjach branżowych coraz częściej spotkać się można z pojęciem Design Thinking. Ta używana w wielu procesach koncepcja od lat zyskuje coraz szersze uznanie. Co dokładnie kryje się pod tym pojęciem? Jak efektywnie wykorzystać tę metodę do aranżacji wnętrz biurowych? Jakie wnioski powinien wyciągnąć producent mebli?

          Design Thinking, czyli myślenie projektowe, to sposób podejścia do rozwiązywania problemów. Jego istota zakłada skupienie się na realnych potrzebach i motywacjach odbiorcy. Dążenie do ich zgłębienia prowadzi do znalezienia rozwiązania i w konsekwencji – do uzyskania satysfakcjonującego efektu końcowego. W kontekście projektowania mebli i przestrzeni biurowych ważne jest wcześniejsze poznanie danego środowiska pracy i zastosowanie rozwiązań, które poprawią komfort pracy. Przykładowo, biurka z elektryczną regulacją wysokości blatu powstały po rozpoznaniu problemów związanych z siedzącym trybem pracy.

          W latach 60. pojęcie Design Thinking rozwinęło się i zyskało popularność na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii. Przyczynił się do tego David M. Kelley - profesor i współtwórca firmy projektowej IDEO - jednej z wiodących na świecie firm zajmujących się innowacją i projektowaniem. Wykorzystując tę metodę, do dziś kreuje on nowe produkty i usługi dla takich firm, jak Apple, Shimano czy GE. Istotny wkład w rozwój projektowania skoncentrowanego na użytkowniku wniósł również Donald Norman - amerykański badacz i profesor, autor “Design of Everyday Things”. W swoim dziele przedstawił system projektowania refleksyjnego całościowego i funkcjonalnego, opartego na siedmiu etapach działania stawiających użytkownika w centrum prac rozwojowych. W teorii i praktyce pojawiające się wcześniej „testy użytkownika” zastąpione zostały pojęciem “doświadczeń użytkownika”, co miało podkreślić istotną rolę wrażeń odbiorcy.

           Koncepcja myślenia projektowego obejmuje wiele dziedzin życia. Zastosowanie znajduje ona w zarządzaniu projektami, rozwoju biznesu, tworzeniu produktów oraz projektowaniu wnętrz prywatnych czy komercyjnych. Coraz popularniejsze staje się twierdzenie J. Kolko, autora artykułu “Design Thinking Comes of Age” opublikowanego w Harvard Business Review, że Design Thinking może skutecznie wspierać procesy realizacji projektów, w szczególności w zakresie innowacji i pobudzania kreatywności. Ma to ogromne znaczenie przy projektowaniu nowoczesnych wnętrz biurowych, które nie tylko stanowią wizytówkę firmy, ale przede wszystkim są elementem wspierającym codzienną pracę i wspomagają efektywność pracowników. Dobrze zaprojektowane meble biurowe powinny zatem nie tylko dobrze wyglądać, ale przede wszystkim podnosić komfort i ergonomię pracy.

5 filarów Design Thinking w projektowaniu mebli i wnętrz biurowych

          W projektowaniu z wykorzystaniem Design Thinking wyróżnić można dwa główne poziomy działania: konkretny proces podzielony na etapy oraz charakterystyczny sposób myślenia i odpowiednie nastawienie. W metodzie tej istotne jest zbieranie wszystkich szczegółów projektu, które następnie poddawane są kilkuetapowej analizie i rozszerzeniu. Służy to doprecyzowaniu wątków wokół danego problemu, dzięki czemu powstają rozwiązania nie tylko spełniające wymagania użytkowników, ale też znacznie podnoszące efektywność. W ten sposób projektowane meble biurowe będą funkcjonalne i komfortowe.

          Design Thinking to pięć podstawowych filarów, których stosowanie warunkuje skuteczność tej metody. Są to:

- empatia

- definiowanie problemu (diagnoza potrzeb)

- generowanie pomysłów

- budowanie prototypów

- testowanie

Przyjrzyjmy się zatem bliżej każdemu z tych etapów.

 

- Empatia w powszechnym rozumieniu to umiejętność odczuwania i zrozumienia stanów psychicznych innych osób oraz spojrzenia na rzeczywistość z ich perspektywy. To podstawa każdego projektu tworzonego przy pomocy metody Design Thinking. Aby znaleźć właściwe rozwiązanie, należy postawić się w roli odbiorcy produktu lub projektu. W tym etapie warto przeanalizować zachowania potencjalnych użytkowników i poszukać w nich inspiracji do udoskonaleń. Jest to szczególnie istotny etap w projektowaniu wnętrz biurowych ukierunkowanych na komfort i efektywność pracowników.

- Definiowanie problemu (diagnoza potrzeb) - etap empatyzacji należy podsumować zebraniem danych, które stanowią podstawę do zbudowania realnego opisu sytuacji ze szczególnym uwzględnieniem elementów problematycznych. Niedokładna analiza skutkować może tylko powierzchownym rozwiązaniem problemu, co w efekcie przełoży się na porażkę całego przedsięwzięcia, a co za tym idzie – niepotrzebne koszty. Meble biurowe nie spełnią swojej funkcji, jeśli nie odpowiedzą na realne potrzeby pracowników, a nieprzemyślane na etapie projektowania przestrzenie biurowe będą niechętnie użytkowane przez pracowników.

- Generowanie pomysłów - zidentyfikowany problem z wcześniejszego etapu wymaga znalezienia odpowiednich rozwiązań. Pozbycie się ograniczeń i sztywnych ram stosowanych dotychczas metod oraz współpraca w zakresie różnych dziedzin ułatwia wygenerowanie nowych pomysłów. Przykładem zerwania ze standardowym tokiem myślenia jest stół konferencyjny z funkcją tablicy suchościeralnej. Składana konstrukcja i możliwość szybkiej zmiany funkcji stołu na tablicę stanowi odpowiedź na potrzebę efektywniejszego wykorzystania przestrzeni biurowej i multifunkcjonalności mebli. Postawienie w centrum potrzeb użytkowników (szybkiej możliwości zapisywania notatek oraz ergonomii) połączono z odpowiednią technologią (powierzchnia suchościeralna blatu oraz system składania), a także wymogami trybu pracy (spotkania biznesowe).

- Prototypowanie – to etap, który nie tylko pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, ale również zbliża projekt do oczekiwanego rezultatu. W sytuacji, gdy opracowany pomysł odbiega od realnych potrzeb, zaprezentowanie prototypu klientowi daje możliwość modyfikacji kierunku dalszych prac. Przy projektowaniu wnętrz biurowych rolę prototypu pełni wizualizacja/model 3D przestrzeni, pozwalający zapoznać się odbiorcy z proponowanym rozwiązaniem.

- Testowanie – podczas testowania użytkownik powinien mieć możliwość wyrażenia opinii na temat powstałego prototypu - oceny, czy propozycja jest faktyczną odpowiedzią na jego potrzeby. Jeśli prototyp nie spełnia oczekiwań, należy wrócić do wcześniejszych etapów, a jeśli zostanie pozytywnie oceniony, można rozpocząć wdrożenie.

Projektowanie przestrzeni biurowych z Design Thinking – krok po kroku

          Zgodnie z założeniami metody, proces projektowania biura należy zacząć od diagnozy sytuacji i potrzeb użytkowników danej przestrzeni. Warto zapoznać się z organizacją pracy w danej firmie, przeanalizować typowy dzień pracy oraz uwzględnić narzędzia, z których pracownicy korzystają najczęściej. Pracownicy są siłą napędową każdego biznesu, a stworzenie im optymalnych warunków pracy przekłada się na lepsze funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Fabryka Mebli Biurowych MARO oferuje przeprowadzenie Oceny Efektywności Środowiska Pracy, dzięki której zaprojektowanie nowej przestrzeni biurowej lub przearanżowanie obecnej będzie znacznie łatwiejsze. Odpowiednie zdefiniowanie istniejących lub potencjalnych problemów pozwala uniknąć zastosowania niewłaściwych rozwiązań.

          Następnym krokiem podczas projektowania jest ustalenie celu, jaki chcemy uzyskać. Ważne jest, aby o projekcie myśleć kreatywnie i interdyscyplinarnie - wykorzystując wiedzę z różnych dziedzin, jak np. socjologia, HR, kultura, architektura, space planning czy technologia. W centrum całego procesu powinien być człowiek - pracownik. To on będzie użytkował tę przestrzeń, zatem rozwiązania, które wprowadzimy, powinny być dopasowane właśnie do niego, a przy tym intuicyjne i łatwe w obsłudze. Celem jest stworzenie przestrzeni, z której pracownicy będą chętnie korzystali. Wnikliwa obserwacja i empatyczne podejście pozwalają zrozumieć motywy działania oraz zidentyfikować potrzeby pracowników. Często sam użytkownik nie jest ich świadomy, przez co trudno jest mu je wskazać. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie, w Fabryce Mebli Biurowych MARO dostrzegamy te niuanse i projektujemy meble biurowe, które podnoszą jakość i ergonomię pracy w nowoczesnych przestrzeniach.

          Bazując na naszym ponad 30 letnim doświadczeniu w branży mebli biurowych, oferujemy naszym klientom możliwość zaprojektowania lub przearanżowania biura. Naszą dewizą są zadowoleni użytkownicy, na których skupiamy swoją uwagę na każdym etapie projektu. Przy tworzeniu nowych przestrzeni biurowych zanurzamy się w świat klienta i empatycznie wczuwamy w jego codzienność biurową. Ważne jest dla nas, aby przestrzeń zaprojektowana z wykorzystaniem naszych mebli biurowych jak najlepiej odpowiadała na potrzeby użytkowników i korzystnie wpływała na ich pracę. Po zdefiniowaniu istniejących problemów kompleksowo zajmujemy się ich rozwiązaniem: tworzymy projekt aranżacji przestrzeni pozwalający na jej efektywne wykorzystanie. Naszym prototypem w tym przypadku są wizualizacje, które umożliwiają zapoznanie się z nowym biurem w formie modelu 3D. Wizualizacje przestrzeni ułatwiają emocjonalne zaangażowanie i ocenę nowego projektu.

Korzyści stosowania Design Thinking

          Z badań przeprowadzonych przez Ohio State University i amerykański Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego wynika, że niewłaściwie zaprojektowana przestrzeń pracy powoduje zwiększenie poziomu stresu u pracowników. Metoda Design Thinking, która odczucia odbiorcy stawia w centrum, ułatwia zaprojektowanie przyjaznego otoczenia, pozytywnie wpływającego na samopoczucie i efektywność pracy. Wykorzystując tę metodę, redukujemy ryzyko nieprawidłowej aranżacji przestrzeni, ponieważ właściwa identyfikacja problemów i potrzeb w początkowym etapie projektowania kieruje nas na właściwe rozwiązania.

          Inną korzyścią stosowania Design Thinking jest zwiększenie szansy na znalezienie ciekawego i nieszablonowego rozwiązania. Zróżnicowane potrzeby użytkowników wymagają otwartości w poszukiwaniach, stąd wykorzystanie wiedzy z różnych dziedzin może znacznie ułatwić powstawanie trafnych rozwiązań.

          Design Thinking to metoda, którą warto zastosować projektując przestrzenie biurowe. Nie tylko umożliwia ona znalezienie innowacyjnych rozwiązań, ale także weryfikację i odrzucenie tych nieskutecznych. Pozwala tym samym uniknąć niepotrzebnych kosztów i nakładów pracy. Wartość Design Thinking tkwi zatem w elastyczności oraz zmianie podejścia do rozwiązywania problemów.

Zobacz nasze meble Agile