OWS i OWGiR

OG脫LNE WARUNKI SPRZEDA呕Y

(obowi膮zuj膮ce od 01.05.2024r.)

 

1. Postanowienia og贸lne

1.  Postanowienia og贸lne
Niniejsze Og贸lne Warunki Sprzeda偶y Fabryki Mebli Biurowych MARO sp. z o.o. stosuje si臋 do um贸w kupna/sprzeda偶y zawieranych z Fabryk膮 Mebli Biurowych MARO sp. z o.o. (dalej: 鈥楳ARO鈥 , Fabryka Mebli Biurowych MARO sp. z o.o., 鈥榤y鈥, 鈥榥as鈥) z siedzib膮 w przy ul.
Fabianowskiej 100, 62-052 Komorniki, Polska.

 


2. Zakres obowi膮zywania


2.1. Dostawy naszych towar贸w i us艂ug dokonywane s膮 wy艂膮cznie na podstawie poni偶szych Og贸lnych Warunk贸w Sprzeda偶y. Niniejsze Og贸lne Warunki Sprzeda偶y obowi膮zuj膮 dla wszystkich przysz艂ych dostaw, tak偶e w贸wczas, gdyby w poszczeg贸lnych przypadkach nie powo艂ano si臋 na nie w spos贸b wyra藕ny. Odmienne od niniejszych og贸lne warunki zakupu Kontrahenta, kt贸rych zastosowanie niniejszym wyra藕nie wy艂膮czamy, nie maj膮 mocy wi膮偶膮cej, r贸wnie偶 w przypadku braku wyra藕nego sprzeciwu z naszej strony. Dotyczy to r贸wnie偶 przypadku, w kt贸rym wiedz膮c o odmiennych warunkach Kontrahenta zrealizowali艣my na jego rzecz dostaw臋 bez dodatkowych zastrze偶e艅. Og贸lne warunki zakupu Kontrahenta nie wi膮偶膮 nas r贸wnie偶 wtedy, gdy - niezale偶nie od tre艣ci niniejszych Og贸lnych Warunk贸w Sprzeda偶y- odbiegaj膮 od regulacji ustawowych.
2.2. Niniejsze warunki trac膮 moc z chwil膮 ich zast膮pienia przez nas nowymi.

 


3. Oferta i zawarcie umowy


3.1. Informacje, cenniki oraz inne materia艂y reklamowe i handlowe skierowane do nieoznaczonego odbiorcy nie stanowi膮 oferty, lecz jedynie zaproszenie do negocjacji.
3.2. Dostawa towar贸w nast臋puje na podstawie pisemnego zam贸wienia, na kt贸rym b臋d膮 podane warunki jego wykonania, w tym w szczeg贸lno艣ci dok艂adne okre艣lenie asortymentu, ilo艣ci oraz kolorystyki zamawianych towar贸w. Warunki, kt贸re nie zosta艂y pisemnie wyszczeg贸lnione uwa偶a si臋 za niezastrze偶one.
3.3. Do zawarcia umowy dochodzi z chwil膮 przes艂ania Kontrahentowi 鈥濸otwierdzenia przyj臋cia zam贸wienia鈥 (PPZ) albo potwierdzenia mailowego generowanego automatycznie.
3.4. Wykonanie zamawianego towaru albo us艂ugi nast臋puje wy艂膮cznie na podstawie
鈥濸otwierdzenia przyj臋cia zam贸wienia鈥 albo potwierdzenia mailowego.
3.5. Zastrzegamy sobie prawo w艂asno艣ci, prawa autorskie oraz prawa z patentu i wzoru u偶ytkowego do rysunk贸w, kalkulacji, opracowa艅 o charakterze opiniodawczym oraz innych dokument贸w dostarczonych lub udost臋pnionych Kontrahentowi przy zawieraniu umowy. Przeznaczone s膮 one jedynie do cel贸w zwi膮zanych z ofert膮 i nie mog膮 by膰, zar贸wno w ca艂o艣ci jak i w cz臋艣ci, powielane lub udost臋pniane osobom trzecim bez naszej uprzedniej wyra藕nej pisemnej zgody.

 


4. Cena i zap艂ata


Wszystkie podane przez nas ceny s膮 cenami netto, do kt贸rych nale偶y doliczy膰 podatek VAT. W przypadku braku odmiennych postanowie艅 wynikaj膮cych z naszej oferty, cena nie zawiera koszt贸w transportu (Ex Works zgodnie z INCOTERMS 2020), monta偶u ani innych us艂ug dodatkowych.
4.1. Cena jest p艂atna bez potr膮ce艅 (op艂aty bankowe, itp.) po otrzymaniu orygina艂u faktury w terminie wskazanym na fakturze, jako termin p艂atno艣ci.
4.2. W przypadku braku zap艂aty w terminie Kontrahent popada w op贸藕nienie, bez konieczno艣ci wykazywania innych przes艂anek. Od dnia popadni臋cia w op贸藕nienie jeste艣my uprawnieni do naliczania odsetek umownych za op贸藕nienie w wysoko艣ci aktualnie obowi膮zuj膮cej stopy odsetek ustawowych. W przypadku stwierdzenia wy偶szej szkody, zastrzegamy sobie prawo do wyst膮pienia z dodatkowym roszczeniem odszkodowawczym. Niezale偶nie od mo偶liwo艣ci naliczania odsetek, jeste艣my uprawnieni do wstrzymania pozosta艂ych dostaw i uzale偶nienia ich dokonania od uregulowania przez Kontrahenta wszystkich jego wymagalnych zobowi膮za艅 wobec nas, a tak偶e do nale偶ytego zabezpieczenia p艂atno艣ci za przysz艂e dostawy. Ponadto, w przypadku nie zrealizowania przez Kontrahenta postawionych przez nas wymog贸w w terminie 14 dni, mo偶emy 鈥 bez wyznaczania dodatkowych termin贸w - odst膮pi膰 od Umowy w zakresie wszystkich lub niekt贸rych przyj臋tych, a do tej chwili nie zrealizowanych zam贸wie艅. Skorzystanie przez nas z w/w uprawnie艅 nie stwarza po stronie Kontrahenta wobec nas jakichkolwiek roszcze艅.
4.3. Niezale偶nie od wskaza艅 Kontrahenta, p艂atno艣ci zaliczane s膮 w pierwszej kolejno艣ci na poczet najwcze艣niej wymagalnych wierzytelno艣ci. W przypadku powstania dodatkowych koszt贸w i odsetek od zaleg艂ej wierzytelno艣ci, przys艂uguje nam niezale偶nie od wskaza艅 Kontrahenta prawo zaliczenia dokonywanych p艂atno艣ci w pierwszej kolejno艣ci na poczet koszt贸w, odsetek a na ko艅cu na poczet wierzytelno艣ci g艂贸wnej.
4.4. W przypadku powzi臋cia wiadomo艣ci o okoliczno艣ciach wskazuj膮cych na niewyp艂acalno艣膰 lub brak zdolno艣ci kredytowej Kontrahenta, Kontrahent op贸藕nia si臋 z realizacj膮 p艂atno艣ci lub zosta艂 w stosunku do niego z艂o偶ony wniosek o og艂oszenie upad艂o艣ci lub wniosek o otwarcie post臋powania uk艂adowego, mo偶emy powstrzyma膰 si臋 z realizacj膮 z艂o偶onych a niezrealizowanych zam贸wie艅 lub uzale偶ni膰 ich realizacj臋 od przed艂o偶enia okre艣lonych przez nas zabezpiecze艅 lub zap艂aty z g贸ry, a w przypadku nieuczynienia zado艣膰 naszemu wezwaniu, do odst膮pienia od wszelkich um贸w. Kontrahentowi nie przys艂uguj膮 z tego tytu艂u wobec nas jakiekolwiek roszczenia.
4.5. W przypadku skorzystania z prawa odst膮pienia, Kontrahent zwr贸ci poniesione przez nas i udokumentowane nak艂ady. Nie narusza to prawa do dochodzenia przez nas dalej id膮cych roszcze艅 odszkodowawczych. W okoliczno艣ciach wskazanych powy偶ej jeste艣my uprawnieni ponadto do zakazania dalszej odsprzeda偶y naszego towaru przez Kontrahenta i do odebrania niezap艂aconego dotychczas towaru na koszt Kontrahenta.
4.6. Prawo do dokonania potr膮cenia przys艂uguje Kontrahentowi wy艂膮cznie w przypadku, gdy przys艂uguj膮ca mu wobec nas wierzytelno艣膰 jest stwierdzona prawomocnym wyrokiem s膮du lub zosta艂a przez nas wyra藕nie uznana na pi艣mie. Kontrahentowi nie przys艂uguje jednak prawo dokonania potr膮cenia z wierzytelno艣ci膮, kt贸r膮 naby艂 w drodze przelewu. Kontrahentowi nie przys艂uguje prawo wstrzymania p艂atno艣ci z jakiegokolwiek tytu艂u.
4.7. Cena przedstawiona w cenniku dla us艂ugi BookingGO jest cen膮 bazow膮 i wymaga pisemnego potwierdzenia dla ka偶dego zam贸wienia. Produkty z kolekcji BookinGO wymagaj膮 zakupu us艂ugi BookinGO do funkcjonowania.

 


5. Cechy towaru


5.1. Informacje dotycz膮ce w艂a艣ciwo艣ci towaru zamieszczone s膮 w obowi膮zuj膮cych w dniu zawarcia umowy opisach produktu, kt贸re w ka偶dym czasie mog膮 by膰 przegl膮dane u nas na miejscu lub na 偶yczenie Kontrahenta mog膮 zosta膰 mu w ka偶dym czasie przes艂ane.
5.2. Nie ponosimy odpowiedzialno艣ci za kompleksowo艣膰 oraz kompatybilno艣膰 towaru z aran偶acj膮 wn臋trza do kt贸rego jest on przeznaczony.
5.3. Nie odpowiadamy za ewentualne szkody powsta艂e, je偶eli zamawiany przez Kontrahenta towar nie b臋dzie przeznaczony tylko do normalnego u偶ytku lub b臋dzie u偶ywany w warunkach nietypowych.
5.4. Nie odpowiadamy za to, 偶e poszczeg贸lne partie mog膮 si臋 nieznacznie r贸偶ni膰 od siebie odcieniami jak r贸wnie偶 za zmiany kolorystyczne zale偶ne od warunk贸w atmosferycznych, w szczeg贸lno艣ci wynikaj膮ce z r贸偶nego na艣wietlenia.
5.5. Nie odpowiadamy za drobne niezgodno艣ci w wymiarach zam贸wionego towaru. Dopuszczalna tolerancja wynosi +/- 0,2cm dla wyrob贸w drewnianych i metalowych, +/-2cm dla wyrob贸w tapicerowanych.
5.6. Nie odpowiadamy za monta偶 towaru, o ile w umowie lub potwierdzeniu zam贸wienia nie postanowiono inaczej.
5.7. Nie ponosimy ponadto jakiejkolwiek odpowiedzialno艣ci za przydatno艣膰 towaru zam贸wionego u nas przez Kontrahenta dla osi膮gni臋cia zamierzonego przez Kontrahenta celu gospodarczego, wychodz膮c z za艂o偶enia, 偶e Kontrahent w spos贸b w艂a艣ciwy oceni艂 warunki eksploatacji towaru, dost臋pn膮 przestrze艅 i w spos贸b r贸wnie w艂a艣ciwy zaprojektowa艂 pomieszczenia, w kt贸rym towar b臋dzie si臋 znajdowa膰.
5.8. Negatywny wp艂yw na w艂a艣ciwo艣膰 i przydatno艣膰 do u偶ycia naszych produkt贸w mo偶e mie膰 niew艂a艣ciwe korzystanie z nich jak r贸wnie偶 ich niew艂a艣ciwe z艂o偶enie i monta偶. Nale偶y zatem przestrzega膰 naszych wskaz贸wek dotycz膮cych z艂o偶enia oraz monta偶u towaru, kt贸re to wskaz贸wki na 偶膮danie Kontrahenta zostan膮 mu przekazane.

 


6. Cechy us艂ug BookinGO


6.1. Naszym partnerem technologicznym wdra偶aj膮cym us艂ugi BookinGO oraz ich gwarantem jest firma EVEO sp. z o.o. z siedzib膮 w 30-633 Krak贸w, ul. Walerego S艂awka 3A, NIP: 6762363773, REGON: 120580987 (dalej: 鈥楨veo鈥).
6.2. Na czas wdro偶enia oraz w celu 艣wiadczenia gwarancji/SLA na System, Kontrahent zobowi膮zany jest zapewni膰 zdalny dost臋p do Systemu.
6.3. Odpowiedzialno艣膰 Eveo i MARO z tytu艂u r臋kojmi jest wy艂膮czona. Ca艂kowita odpowiedzialno艣膰 z wszelkich tytu艂贸w wynikaj膮cych z realizacji oferty ograniczona jest do wielko艣ci kwoty zam贸wienia i obejmuje wy艂膮cznie szkody rzeczywiste. Eveo ani MARO nie ponosz膮 odpowiedzialno艣ci z tytu艂u utraconych korzy艣ci, gdyby szkody nie wyrz膮dzono.
6.4. Warunki licencji i gwarancji na oprogramowanie, dost臋pne s膮 pod linkiem a
Kontrahentem dokonuj膮c zam贸wienia potwierdza, 偶e zapozna艂 si臋 z nimi i je
akceptuje: https://oc.eveo.pl:789/owncloud/s/WwrGP0lg3QYbwx9
6.5. W razie wyst膮pienia b艂臋du, Kontrahent zobowi膮zany jest do wst臋pnej weryfikacji zg艂aszanego problemu celem wykluczenia b艂臋du ze strony u偶ytkownika/Kontrahenta lub jego zale偶nych system贸w informatycznych.
6.6. Eveo w ramach projektu zapewnia przeszkolenie os贸b wskazanych przez Kontrahenta z zakresu administrowania oraz obs艂ugi Systemu w wymiarze maksymalnie 2 godzin. Eveo nie przeprowadza szkole艅 dla wi臋cej ni偶 10 os贸b jednocze艣nie.
6.7. Wymagania techniczne, jakie Kontrahent musi spe艂ni膰 celem poprawnego dzia艂ania Systemu: https://oc.eveo.pl:789/owncloud/s/HhFeoRD61PzVtRU
6.8. Eveo jest administratorem danych osobowych.

 


7. Termin dostawy i spe艂nienia 艣wiadczenia


7.1. Jeste艣my zobowi膮zani dostarczy膰 towar tylko w przypadku, gdy nasza oferta, umowa lub potwierdzenie zam贸wienia tak stanowi.
7.2. Termin dostawy zostaje okre艣lony w przes艂anym przez MARO Potwierdzeniu Przyj臋cia Zam贸wienia. Dopuszcza si臋 zaawizowanie dostawy poprzez powiadomienie telefoniczne, SMS lub za po艣rednictwem poczty elektronicznej. Dostawa produkt贸w bezpo艣rednio do Odbiorcy ko艅cowego wskazanego przez Kontrahenta, musi zosta膰 zg艂oszona i uzgodniona z MARO podczas sk艂adania zam贸wienia. Kontrahent zobowi膮zany jest przekaza膰 pisemnie MARO adres dostawy i dane osoby kontaktowej upowa偶nionej do odbioru produkt贸w podaj膮c jej imi臋, nazwisko oraz numer telefonu i adres e-mail.
7.3. MARO dokonuje wyboru odpowiedniego 艣rodka transportu do realizacji dostawy zam贸wienia. Je偶eli ze strony Kontrahenta pojawi膮 si臋 szczeg贸lne wymagania dotycz膮ce 艣rodka transportu, po uzgodnieniu z Kontrahentem mog膮 zosta膰 doliczone op艂aty dodatkowe.
7.4. Towar b臋dzie opakowany, oznakowany i opisany w spos贸b w艂a艣ciwy dla MARO. Poszczeg贸lne partie w kolejnych dostawach mog膮 r贸偶ni膰 si臋 w sposobie opakowania.
7.5. Jeste艣my odpowiedzialni za szkody wynikaj膮ce z uszkodze艅 i zabrudze艅 towaru spowodowanych niew艂a艣ciwym opakowaniem oraz brakiem zabezpieczenia podczas transportu tylko w przypadku dostawy w艂asnej.
7.6. Nie ponosimy odpowiedzialno艣ci za uszkodzenie powsta艂e podczas przechowywania towaru w magazynie Kontrahenta.
7.7. Ze wzgl臋du na charakterystyk臋 produkt贸w, przyjmuje si臋, 偶e je偶eli w zam贸wieniu nie zaznaczono inaczej, miejsce roz艂adunku okre艣lone w zam贸wieniu jest dost臋pne dla samochodu ci臋偶arowego. Kontrahent zobowi膮zany jest do informowania MARO o wszelkich ograniczeniach technicznych, drogowych i infrastrukturalnych uniemo偶liwiaj膮cych realizacj臋 dostawy zar贸wno do jego magazynu jak i do odbiorcy ko艅cowego. W przypadku lokalizacji magazynu Kontrahenta lub miejsca odbioru przez odbiorc臋 ko艅cowego w strefie zamkni臋tej dla ruchu drogowego lub w strefie ograniczonej dla ruchu samochod贸w dostawczych, Kontrahent zobowi膮zany jest do wskazania innego miejsca dostawy lub gdy dostawy wymagaj膮 posiadanie specjalnych pozwole艅 ich uzyskanie le偶y po stronie Kontrahenta. Niewywi膮zanie si臋 z obowi膮zk贸w informacyjnych, o kt贸rych mowa powy偶ej, upowa偶nia MARO do obci膮偶enia Kontrahenta kosztami niezrealizowanej dostawy.
7.8. Na 偶yczenie Kontrahenta i za wyra藕n膮 zgod膮 MARO, mo偶emy zorganizowa膰 transport towar贸w (przewo藕nika lub spedytora) na koszt Kontrahenta. W takim przypadku koszty transportu poniesione przez MARO b臋d膮 przenoszone na Kontrahenta, na podstawie faktury wystawionej przez MARO. Taki spos贸b dostawy nie wp艂ywa na charakter obowi膮zuj膮cej regu艂y EXW (Incoterms 2020), w tym w szczeg贸lno艣ci na okoliczno艣膰, 偶e dostaw臋 uwa偶a si臋 za dokonan膮 w chwili wydania towaru przewo藕nikowi (spedytorowi). Z t膮 sam膮 chwil膮 ryzyko utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na Kontrahenta.
7.9. Dopuszcza si臋 dokonania przez Kontrahenta zmiany terminu dostawy okre艣lonego w potwierdzeniu zam贸wienia. Zmiana ta dokonana nie p贸藕niej ni偶 48 godzin, liczonych od momentu z艂o偶enia zam贸wienia, nie poci膮ga za sob膮 偶adnych konsekwencji finansowych. W sytuacji dokonania zmiany terminu dostawy zam贸wienia w terminie p贸藕niejszym, MARO zastrzega sobie prawo obci膮偶enia Kontrahenta wszelkimi kosztami zwi膮zanymi z uruchomieniem procesu produkcyjnego dotycz膮cego tego zam贸wienia. O wysoko艣ci poniesionych koszt贸w MARO poinformuje Kontrahenta w terminie 5 dni roboczych, liczonych od momentu dokonania zmiany.
7.10. W przypadku wyst膮pienia si艂y wy偶szej albo innych nieprzewidywalnych, nadzwyczajnych i niezawinionych przez nas okoliczno艣ci, takich jak np. nierealizowanie dostaw przez naszych dostawc贸w, zak艂贸cenia pracy naszego zak艂adu spowodowane przez ogie艅, wod臋 oraz inne okoliczno艣ci, awaria urz膮dze艅 produkcyjnych i maszyn, strajk i lokaut, niedob贸r materia艂贸w, energii, brak mo偶liwo艣ci transportu, dzia艂ania organ贸w pa艅stwowych, (nawet je艣li powy偶sze okoliczno艣ci wyst膮pi膮 u naszych dostawc贸w) 鈥 zastrzegamy sobie mo偶liwo艣膰 鈥 o ile powy偶sze okoliczno艣ci powoduj膮 niezawinion膮 przez nas niemo偶no艣膰 terminowego wykonania zobowi膮zania - przesuni臋cia terminu dostawy lub spe艂nienia 艣wiadczenia o okres trwania przeszkody oraz o odpowiedni okres niezb臋dny do wznowienia dostaw. W ka偶dym wypadku Kontrahentowi przys艂uguje jednak prawo do wyznaczenia nam na pi艣mie dodatkowego terminu, nie kr贸tszego ni偶 2 tygodnie, je艣li uzgodniony termin dostawy zosta艂 przekroczony o co najmniej 3 tygodnie. Po bezskutecznym up艂ywie terminu dodatkowego Kontrahent mo偶e odst膮pi膰 od umowy, Prawo do odst膮pienia od umowy nie przys艂uguje Kontrahentowi je偶eli sam pozostaje w op贸藕nieniu z odbiorem towaru. Kontrahentowi nie przys艂uguj膮 z tego tytu艂u wobec nas jakiekolwiek roszczenia.
7.11. Dopuszcza si臋 dostawy cz臋艣ciowe/cz臋艣ciami. W przypadku, gdy zam贸wienie zosta艂o przez nas zrealizowane cz臋艣ciowo, okre艣lone powy偶ej uprawnienie Kontrahenta (w szczeg贸lno艣ci prawo do odst膮pienia od umowy) przys艂uguje Kontrahentowi wy艂膮cznie w stosunku do niezrealizowanych cz臋艣ci.
7.12. W razie niewywi膮zania si臋 przez Kontrahenta z obowi膮zku terminowego odbioru zam贸wionego towaru, jeste艣my uprawnieni, po uprzednim powiadomieniu Kontrahenta i bezskutecznym up艂ywie wyznaczonego mu dodatkowego terminu do odbioru, do sprzeda偶y tego towaru z wolnej r臋ki. Uzyskan膮 cen臋 sprzeda偶y zaliczymy na poczet naszej wierzytelno艣ci z tytu艂u zap艂aty za nieodebrany towar. Powy偶sze nie ogranicza naszego prawa do dochodzenia w stosunku do Kontrahenta dalej id膮cych roszcze艅, w tym w szczeg贸lno艣ci ewentualnej r贸偶nicy.
7.13. W przypadku niedochowania terminu dostawy z naszej winy, Kontrahent, po bezskutecznym up艂ywie terminu okre艣lonego w 搂 7.10., uprawniony jest wy艂膮cznie do odst膮pienia od umowy oraz do 偶膮dania naprawienia szkody. Odszkodowanie obejmuje
szkody typowe i mo偶liwe do przewidzenia w chwili zawierania umowy, a jego
wysoko艣膰 wynosi maksymalnie 0,05% warto艣ci netto towaru za ka偶dy pe艂ny dzie艅 op贸藕nienia, nie wi臋cej jednak ni偶 3% warto艣ci netto towaru. Prawo odst膮pienia od umowy nie przys艂uguje Kontrahentowi, je偶eli sam pozostaje w op贸藕nieniu/zw艂oce z odbiorem towaru.

 

8. Us艂ugi monta偶u 艣wiadczone przez MARO

 

8.1. W przypadku, gdy z umowy Stron, oferty lub z艂o偶onego zam贸wienia wynika膰 b臋dzie, 偶e wraz z dostaw膮 towaru MARO 艣wiadczy膰 b臋dzie na rzecz Kontrahenta us艂ug臋 roz艂adunku, monta偶u, pod艂膮czenia, uruchomienia lub inn膮 us艂ug臋 zwi膮zan膮 z dostarczonym towarem, do 艣wiadczenia przez MARO tej us艂ugi stosuje si臋 zapisy niniejszego punktu.
8.2. W przypadku, gdy w toku realizacji us艂ug zajdzie konieczno艣膰 przeprowadzenia prac, kt贸re nie by艂y przewidziane w zestawieniu prac planowanych b臋d膮cych podstaw膮 obliczenia wynagrodzenia, MARO mo偶e 偶膮da膰 odpowiedniego podwy偶szenia wynagrodzenia. Przed wykonaniem prac dodatkowych MARO powinno uzyska膰 uprzedni膮 zgod臋 Kontrahenta na ich realizacj臋. Monta偶y艣ci nie osadzaj膮 i nie pod艂膮czaj膮 blat贸w, zlew贸w i sprz臋t贸w AGD zakupionych we w艂asnym zakresie.
8.3. W sytuacji, gdy w toku realizacji us艂ug u偶yte zostan膮 materia艂y dostarczone przez Kontrahenta, MARO nie ponosi odpowiedzialno艣ci za ich w艂a艣ciwo艣ci oraz przydatno艣膰 do wykonania us艂ugi. W takiej sytuacji Kontrahent zobowi膮zany jest dostarczy膰 takie materia艂y, w odpowiedniej ilo艣ci oraz jako艣ci, aby nadawa艂y si臋 one do wykonania us艂ugi oraz aby ich zastosowanie by艂o prawnie dopuszczalne do planowanego u偶ycia.
8.4. Wykonanie us艂ugi monta偶u kuchni CulinArt MARO wymusza dodatkowe czynno艣ci przygotowania pomieszczenia przez Kontrahenta:
8.4.1. Faktyczne wymiary pomieszczenia/wn臋ki kuchennej odpowiadaj膮 projektowi.
8.4.2. Przy艂膮cza wodno鈥搆analizacyjne oraz elektryczne s膮 przygotowane w miejscach zgodnych z projektem/schematem przy艂膮czy, przes艂anym przy sk艂adaniu zam贸wienia oraz zlokalizowanych w 艣wietle odpowiadaj膮cym im szafek ze sprz臋tem AGD. Wyj膮tkiem jest miejsce, w kt贸rym b臋dzie montowana zmywarka 鈥 zawory i gniazda nie mog膮 si臋 znajdowa膰 w 艣wietle jej monta偶u.
8.4.3. Konstrukcja 艣cian umo偶liwia bezpieczne zamontowanie szafek wisz膮cych. Je艣li sytuacja tego wymaga, Kontrahent dokonuje wzmocnienia 艣ciany we w艂asnym zakresie przed us艂ug膮 monta偶u. Kontrahent we w艂asnym zakresie zapewnia ekipie monta偶owej ko艂ki dopasowane do materia艂u, z kt贸rego wykonane s膮 艣ciany i wagi szafek z przewidywanym ich wype艂nieniem.
8.4.4. Zakup zawor贸w, w臋偶yk贸w, kranik贸w i innych element贸w niezb臋dnych do zamontowania kuchni i pod艂膮czenia sprz臋t贸w AGD pozostaje po stronie Kontrahenta.
8.4.5. Kontrahent zapewni na czas monta偶u osob臋 z uprawnieniami elektrycznymi i hydraulicznymi. MARO nie wykonuje w ramach us艂ugi monta偶u pod艂膮czenia sprz臋t贸w elektrycznych i przy艂膮czy wody.
8.4.6. Do instalacji zlewu niezb臋dne s膮 zawory kulowe 3/8 cala.
8.5. MARO nie odpowiada za nier贸wno艣ci i szczeliny, kt贸re powstan膮 na skutek nier贸wnego wyko艅czenia pomieszczenia. W przypadku niezapewnienia przez Kontrahenta warunk贸w umo偶liwiaj膮cych prawid艂owe wykonanie us艂ugi (w
szczeg贸lno艣ci: brak frontu rob贸t, nieobecno艣膰 upowa偶nionego przedstawiciela
Kontrahenta na miejscu podczas realizacji prac), MARO obci膮偶y Kontrahenta nieprzewidzianymi, dodatkowymi kosztami (dodatkowego dojazdu serwisu monta偶owego, noclegu, wynagrodzenia pracownik贸w) do czasu pe艂nego przygotowania warunk贸w umo偶liwiaj膮cych prawid艂owe wykonanie us艂ugi.
8.6. Wykonanie us艂ugi zostanie potwierdzone stosownym protoko艂em odbioru, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Protok贸艂 zawiera艂 b臋dzie wszystkie ewentualne zastrze偶enia Kontrahenta, wady i usterki. W przypadku braku zastrze偶e艅 w protokole odbioru przyjmuje si臋, 偶e prace zosta艂y wykonane w spos贸b w艂a艣ciwy, a wykonana us艂uga spe艂nia wszystkie wymogi Kontrahenta.
8.7. Za prawid艂owo艣膰 czynno艣ci zwi膮zanych z roz艂adunkiem, o ile strony nie um贸wi艂y si臋 inaczej, odpowiada Kontrahent.

 


9. Op艂aty za dostawy 


9.1. Stawki op艂at podstawowych i dodatkowych za dostawy realizowane w Europie zawiera Za艂膮cznik nr 1.
9.2. Stawki op艂at podstawowych i dodatkowych za dostawy realizowane w Polsce zawiera Za艂膮cznik nr 2.
9.3. Za przed艂u偶ony roz艂adunek u klienta uwa偶a si臋 roz艂adunek dostaw pe艂nopojazdowych (FTL) powy偶ej 4 godzin i roz艂adunek dostaw niepe艂nopojazdowych (LTL) powy偶ej 1,5 godzin.
9.4. Za przed艂u偶ony roz艂adunek MARO jest uprawnione obci膮偶y膰 Kontrahenta op艂at膮 zawart膮 w Za艂膮czniku nr 1 dla dostaw realizowanych w Europie albo w Za艂膮czniku nr 2 dla dostaw realizowanych w Polsce.

 


10. Przej艣cie niebezpiecze艅stwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia


10.1. Je艣li wyra藕nie nie ustalono i偶 przedmiot zam贸wienia zostanie dostarczony na nasz koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Kontrahenta, przej艣cie niebezpiecze艅stwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy na Kontrahenta nast臋puje w chwili wydania towaru osobie odpowiedzialnej za transport lub w chwili, w kt贸rej towar opu艣ci nasz zak艂ad produkcyjny/magazyn w celu jego wysy艂ki, niezale偶nie od tego, czy transport dokonywany jest przy u偶yciu naszych w艂asnych 艣rodk贸w transportu, czy te偶 zostanie przez nas zlecony osobie trzeciej oraz niezale偶nie od tego, czy koszty transportu ponosi nasza strona. Prze艂adunek towaru nale偶y do obowi膮zk贸w Kontrahenta.
10.2. W przypadku op贸藕nienia odbioru towaru z przyczyn le偶膮cych po stronie Kontrahenta przej艣cie niebezpiecze艅stwa utraty lub uszkodzenia przedmiotu dostawy nast臋puje z chwil膮 zaistnienia gotowo艣ci towaru do odbioru.

 


11. Odpowiedzialno艣膰 za wady


11.1. Nie ponosimy odpowiedzialno艣ci za wady i usterki powsta艂e w wyniku naturalnego zu偶ycia, nieprzestrzegania podanych zalece艅, dokonywania nieautoryzowanych zmian w dostarczonym, z艂o偶onym i/lub u偶ytkowanym towarze. Powy偶sze dotyczy r贸wnie偶 nieprawid艂owego z艂o偶enia towaru przez Kontrahenta lub podmioty trzecie, a tak偶e nieprawid艂owego u偶ytkowania, roz艂adunku, sk艂adowania tego towaru, uszkodze艅 mienia i utraconych korzy艣ci.
11.2. Wszelkie niezb臋dne koszty zwi膮zane z usuni臋ciem wady lub wymian膮 towaru na wolny od wad, w szczeg贸lno艣ci koszty transportu, robocizny, materia艂贸w, s膮 ponoszone przez nas, o ile koszty te nie wzrosn膮 przez to, 偶e towar zosta艂 przeniesiony w inne miejsce ni偶 miejsce dostawy. Wymienione towary staj膮 si臋 nasz膮 w艂asno艣ci膮.
11.3. Je艣li nie stwierdzimy wadliwo艣ci towaru, wszelkie koszty zwi膮zane z kontrol膮 towaru ponosi Kontrahent.
11.4. W przypadku wad nieistotnych, Kontrahentowi nie przys艂uguje prawo do odst膮pienia od umowy lub do odmowy przyj臋cia towaru.
11.5. W przypadku udzielenia przez nas gwarancji na sprzedawany towar, warunki takiej gwarancji okre艣laj膮 Og贸lne Warunki Gwarancji i Reklamacji
11.6. Niniejsze Og贸lne Warunki Sprzeda偶y w ca艂o艣ci wy艂膮czaj膮 r臋kojmi臋, na co Kontrahent i MARO zgodnie wyra偶aj膮 zgod臋.

 

12. Roszczenia odszkodowawcze 

 


12.1. Ile w niniejszych Og贸lnych Warunkach Sprzeda偶y nie postanowiono inaczej, odpowiadamy wy艂膮cznie za naruszenie istotnych obowi膮zk贸w umownych, pozaumownych oraz ustawowych i to tylko w przypadku istnienia po naszej stronie winy umy艣lnej lub ra偶膮cego zaniedbania. Dotyczy to r贸wnie偶 naszych pe艂nomocnik贸w, przedstawicieli handlowych oraz os贸b, kt贸rym powierzyli艣my wykonanie tych obowi膮zk贸w. Z uwzgl臋dnieniem poni偶szych granic odpowiadamy za wykazan膮 szkod臋 tylko w takim zakresie, w jakim wyst膮pienie i wysoko艣膰 szkody - jako typowe nast臋pstwo naruszenia przez nas obowi膮zk贸w - by艂y przez nas mo偶liwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i niemo偶liwe do zapobie偶enia/zmniejszenia przez Kontrahenta.
12.2. Nie ponosimy odpowiedzialno艣ci za inne szkody, ni偶 szkody powsta艂e na przedmiocie dostawy. W szczeg贸lno艣ci nie ponosimy odpowiedzialno艣ci za utracone korzy艣ci i inne szkody maj膮tkowe Kontrahenta i jego kontrahent贸w, a tak偶e z tytu艂u culpa in contrahendo.
12.3. Ci臋偶ar dowodu, i偶 wada powsta艂a przed przej艣ciem niebezpiecze艅stwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia lub wynik艂a z przyczyny tkwi膮cej ju偶 poprzednio w rzeczy sprzedanej, spoczywa na Kontrahencie.
12.4. Wy艂膮cza si臋 odpowiedzialno艣膰 odszkodowawcz膮 na innych zasadach ni偶 na zasadzie winy, o ile takie wy艂膮czenie jest prawnie dopuszczalne.
12.5. Nie ponosimy odpowiedzialno艣ci za szkody powsta艂e w wyniku awarii lub b艂臋dnego dzia艂ania aplikacji BookingGO lub skutecznej pr贸by cyberataku na elementy sytemu BookinGO. W szczeg贸lno艣ci nie ponosimy odpowiedzialno艣ci za utracone korzy艣ci i inne szkody maj膮tkowe Kontrahenta i jego kontrahent贸w, a tak偶e z tytu艂u culpa in contrahendo.

 


13. Zastrze偶enie prawa w艂asno艣ci


13.1.Wszelkie nasze dostawy i 艣wiadczenia dokonywane s膮 z zastrze偶eniem prawa
w艂asno艣ci. W艂asno艣膰 dostarczonych towar贸w przechodzi na Kontrahenta dopiero
w贸wczas, gdy ureguluje on wszelkie nale偶no艣ci wobec nas z tytu艂u 艂膮cz膮cych nas stosunk贸w handlowych i to zar贸wno z Kontrahentem jaki i z przedsi臋biorstwami wchodz膮cymi w sk艂ad jego grupy kapita艂owej, wraz z przypadaj膮cymi kosztami ubocznymi zwi膮zanymi z przedmiotem dostawy. Dotyczy to wszelkich wierzytelno艣ci, niezale偶nie od ich podstawy prawnej, w艂膮cznie z wierzytelno艣ciami warunkowymi lub przysz艂ymi, a tak偶e przypadku, w kt贸rym Kontrahent dokonuj膮c zap艂aty wskaza艂, na poczet kt贸rej wierzytelno艣ci zap艂ata ma zosta膰 zaliczona. Przy rozliczeniach bie偶膮cych zastrze偶enie w艂asno艣ci uwa偶a si臋 jako zabezpieczenie salda wierzytelno艣ci.
13.2.W przypadku op贸藕nienia Kontrahenta w p艂atno艣ciach, przys艂uguje nam prawo wyst膮pienia z 偶膮daniem natychmiastowego zwrotu towaru, a Kontrahent jest zobowi膮zany towar ten nam wyda膰. Wyst膮pienie z powy偶szym 偶膮daniem pozostaje bez wp艂ywu na wa偶no艣膰 zawartej pomi臋dzy nami umowy, a tak偶e na mo偶liwo艣膰 dochodzenia dalej id膮cych roszcze艅. Wyst膮pienie z takim roszczeniem jest r贸wnoznaczne z odst膮pieniem od umowy jedynie w贸wczas, gdy takie o艣wiadczenie zostanie przez nas wyra藕nie z艂o偶one na pi艣mie.

 


14. W艂a艣ciwe prawo. W艂a艣ciwo艣膰 s膮du. Miejsce wykonania.


Prawem w艂a艣ciwym jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, z wy艂膮czeniem Konwencji Narod贸w Zjednoczonych o umowach mi臋dzynarodowej sprzeda偶y. S膮dem w艂a艣ciwym jest rzeczowo w艂a艣ciwy s膮d powszechny w Poznaniu. Niezale偶nie od powy偶szego jeste艣my uprawnieni do pozwania Kontrahenta przed s膮dem miejsca jego siedziby/zamieszkania.

 


15. Prawa w艂asno艣ci przemys艂owej


15.1. W przypadku dostawy wykonanej zgodnie z wzorem, modelem dostarczonym przez Kontrahenta lub przy u偶yciu materia艂贸w dostarczonych przez Kontrahenta, Kontrahent zapewnia nienaruszalno艣膰 praw przys艂uguj膮cych osobom trzecim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (prawa autorskie, prawa z wynalazku, itp.). O wszelkich znanych nam prawach przys艂uguj膮cych osobom trzecim i/lub zg艂oszonych przez osoby trzecie, Kontrahent zostanie przez nas powiadomiony. Kontrahent zwolni nas od wszelkich roszcze艅 os贸b trzecich oraz naprawi powsta艂膮 st膮d szkod臋. W przypadku zg艂oszenia przez osoby trzecie praw zwi膮zanych z produkowanym lub dostarczanym towarem, jeste艣my uprawnieni do wstrzymania wszelkich prac do czasu wyja艣nienia sprawy pomi臋dzy Kontrahentem a osob膮 trzeci膮. W przypadku, gdy z powodu op贸藕nienia dalsze wykonanie zam贸wienia stanowi艂oby nadmiern膮 uci膮偶liwo艣膰, jeste艣my uprawnieni tak偶e do odst膮pienia od umowy. W powy偶szych przypadkach Kontrahentowi nie przys艂uguj膮 w stosunku nas jakiekolwiek roszczenia.
15.2. Przekazane nam wzory w przypadku, gdy nie dosz艂o do zawarcia umowy, zwracane s膮 Kontrahentowi na jego 偶yczenie. W przeciwnym razie zostan膮 one przez nas zniszczone. Powy偶sze zobowi膮zanie dotyczy r贸wnie偶 odpowiednio Kontrahenta.
15.3. Przys艂uguj膮 nam prawa autorskie i inne prawa w艂asno艣ci przemys艂owej, w szczeg贸lno艣ci prawo u偶ytkowania i nieograniczonego korzystania, do stworzonych przez nas lub na nasze zlecenie przez osob臋 trzeci膮 modeli, form, projekt贸w i dostarczanego towaru.

 


16. Forma pisemna


Ilekro膰 w niniejszych Og贸lnych Warunkach mowa jest o formie pisemnej, rozumiemy przez to r贸wnie偶 telefax oraz poczt臋 elektroniczn膮.

 


17. Klauzula salwatoryjna


Ewentualna niewa偶no艣膰 poszczeg贸lnych postanowie艅 Og贸lnych Warunk贸w Sprzeda偶y nie powoduje niewa偶no艣ci pozosta艂ych postanowie艅 oraz porozumie艅. Niewa偶ne postanowienia zast膮pione zostaj膮 postanowieniami wa偶nymi, najbardziej odpowiadaj膮cymi celowi gospodarczemu postanowie艅 niewa偶nych.

 

 

OG脫LNE WARUNKI GWARANCJI I REKLAMACJI

(obowi膮zuj膮ce od 01.05.2024r.)

 

1. Fabryka Mebli Biurowych MARO sp. z o.o. (dalej: 鈥楳ARO鈥 lub Fabryka Mebli Biurowych MARO sp. z o.o.) gwarantuje sprawne dzia艂anie swoich wyrob贸w.
2. Og贸lne Warunki Gwarancji i Reklamacji stanowi膮 integraln膮 cz臋艣膰 鈥楿m贸w Sprzeda偶y鈥, 鈥極g贸lnych Warunk贸w Sprzeda偶y鈥, aktualnego 鈥楥ennika MARO鈥 oraz um贸w o 艣wiadczenie us艂ug, zawieranych pomi臋dzy Fabryk膮 Mebli Biurowych MARO sp. o.o. a Kontrahentem, dla oferowanych przez MARO produkt贸w lub us艂ug, o ile umowy te nie stanowi膮 inaczej.
3. Terytorialny zasi臋g ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej lub obszar kraju Kontrahenta.
4. Okres udzielanej gwarancji na wyroby Fabryki Mebli Biurowych MARO sp. z o.o. jest zr贸偶nicowany:
4.1. Standardowy wyr贸b posiada okres gwarancji 5 lat,
4.2. Kolekcja Op-Lite posiada okres gwarancji 2 lata,
4.3. Wyr贸b nietypowy, kt贸ry nie jest zawarty w aktualnej ofercie cennikowej, posiada okres gwarancji 1 rok,
4.4. Akcesoria elektryczne i elektroniczne, takie jak modu艂y Bluetooth, Wi-Fi, wy艣wietlacze, komputery, krzemowe p艂ytki steruj膮ce, piloty, mediaporty, gniazda, itd. posiadaj膮 okres gwarancji 1 rok.
4.5. Elementy pochodzenia naturalnego: spiek, fornir, drewno naturalne, sk贸ra naturalna, itd. s膮 obj臋te gwarancj膮 1 rok. Gwarancja obejmuje wy艂膮cznie wady wynikaj膮ce z wad produkcyjnych i/lub monta偶owych, o ile czynno艣ci te by艂y wykonywane przez MARO. Gwarancja nie obejmuje wad materia艂owych oraz wad powsta艂ych w skutek niew艂a艣ciwego u偶ytkowania.
4.6. Warunki gwarancji dla us艂ugi BookingGo s膮 okre艣lone w punkcie ***22.
5. Niniejsze Og贸lne Warunki Gwarancji i Reklamacji w ca艂o艣ci wy艂膮czaj膮 r臋kojmi臋, na co Kontrahent i MARO zgodnie wyra偶aj膮 zgod臋.
6. Naprawa gwarancyjna b臋dzie 艣wiadczona po spe艂nieniu nast臋puj膮cych warunk贸w:
6.1. Przes艂aniu zg艂oszenia reklamacyjnego do dystrybutora wyrob贸w Fabryki Mebli Biurowych MARO sp. z o.o. realizuj膮cego konkretne zlecenie, lub, je偶eli wyr贸b zosta艂 zakupiony bezpo艣rednio w Fabryce Mebli Biurowych MARO sp. z o.o., reklamacja mo偶e zosta膰 zg艂oszona drog膮 elektroniczn膮 na adres e-mail: claims@maro.eu zg艂oszona za po艣rednictwem Portalu B2B www.shop.maro.pl. Druk Protoko艂u Reklamacyjnego jest dost臋pny do pobrania na stronie www.shop.maro.pl. przed艂o偶eniu wa偶nego dowodu zakupu 鈥 faktury,
6.2. dostarczeniu wadliwego wyrobu do dystrybutora lub siedziby Fabryki Mebli Biurowych MARO sp. z o.o. (wyr贸b nale偶y wyczy艣ci膰 i zapakowa膰, zabezpieczy膰 przed uszkodzeniem w transporcie).
7. Przy odbiorze dostaw, Kontrahent zobowi膮zany jest w obecno艣ci przewo藕nika sprawdzi膰 stan i ilo艣膰 dostarczanych opakowa艅. W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu, je偶eli dosz艂o do widocznego naruszenia zewn臋trznej struktury opakowania b膮d藕 naruszenia ta艣my opakowaniowej, nale偶y bezwzgl臋dnie podczas odbioru sporz膮dzi膰
protok贸艂 z komisyjnego sprawdzenia zawarto艣ci towaru oraz stwierdzi膰 czy zawarto艣膰
przesy艂ki nie uleg艂a uszkodzeniu lub czy nie stwierdzono brak贸w. W takim przypadku jak i w przypadku stwierdzenia r贸偶nic pomi臋dzy ilo艣ci膮 opakowa艅 podanych w dokumentach transportowych a ilo艣ci膮 rzeczywist膮 przekazanych opakowa艅 nale偶y wype艂ni膰 Protok贸艂 Reklamacyjny i informacj臋 o powy偶szym zawrze膰 na dokumencie transportowym. Protok贸艂 reklamacyjny winien by膰 podpisany zar贸wno przez przedstawiciela Kontrahenta jak i pracownika dostarczaj膮cego towar (kierowc臋 lub kuriera)
Fabryka Mebli Biurowych MARO sp. z o.o. nie b臋dzie uwzgl臋dnia膰 reklamacji z tytu艂u brak贸w opakowa艅 lub uszkodze艅 towar贸w w uszkodzonych opakowaniach w dostawie, je艣li dokument przewozowy, WZ i/lub list przewozowy zostanie potwierdzony przez Odbiorc臋 bez zastrze偶e艅.
7.1. Reklamacje na braki ilo艣ciowe opakowa艅 oraz uszkodzenia towar贸w podczas transportu nale偶y zg艂osi膰 w dniu odbioru dostawy.
7.2. Zar贸wno reklamacje na pomy艂ki asortymentowe jak i reklamacje na braki towaru w opakowaniach lub wady towaru, kt贸rych nie mo偶na by艂o stwierdzi膰 w momencie dostawy (opakowanie nie uszkodzone ) przyjmowane s膮 w ci膮gu pi臋ciu (5) dni roboczych od daty odbioru przesy艂ki,
7.3. Warunkiem przyj臋cia reklamacji opr贸cz wype艂nienia protoko艂u reklamacyjnego jest przekazanie zdj臋膰 uszkodzenia towaru i opakowania.
7.4. W przypadku wad towaru wskazane jest r贸wnie偶 przes艂anie zdj臋cia etykiety QC.
7.5. Kontrahent powinien opisa膰 wady towaru zgodnie z Protoko艂em Reklamacyjnym, tak aby rozpatrzenie reklamacji przez Fabryk臋 Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o. mog艂o nast膮pi膰 bez zb臋dnej zw艂oki spowodowanej konieczno艣ci膮 ustalenia przyczyn reklamacji. W przypadku niedostarczenia w w/w terminie Protoko艂u Reklamacyjnego uwa偶a si臋, 偶e Kontrahent zaakceptowa艂 dostaw臋 bez zastrze偶e艅 co do ilo艣ci i jako艣ci w ca艂o艣ci a kwota wskazana na fakturze staje si臋 wymagalna w terminie p艂atno艣ci.
8. Reklamacja podlega weryfikacji formalnej w terminie do pi臋ciu (5) dni roboczych liczonych od momentu zg艂oszenia. W w/w terminie przedstawiciel Fabryki Mebli Biurowych MARO sp. z o.o. poinformuje zg艂aszaj膮cego reklamacj臋 w formie pisemnej 鈥 na wskazany przez zg艂aszaj膮cego reklamacj臋 adres e-mail lub adres korespondencyjny o wyniku weryfikacji, w tym o przyj臋ciu albo odrzuceniu reklamacji i sposobie jej rozwi膮zania.
9. W przypadku uwzgl臋dnia reklamacji i stwierdzenia zasadno艣ci zg艂oszenia reklamacyjnego przez Fabryka Mebli Biurowych MARO sp. z o.o. wadliwy towar podlega naprawie lub wymianie wed艂ug wyboru MARO.
10. W przypadku wad towaru, w pierwszej kolejno艣ci Fabryka Mebli Biurowych MARO sp. z o.o. dokonuje usuni臋cia wad towaru. Je艣li usuniecie wad towaru jest niemo偶liwe, MARO dokonuje wymiany towaru na pozbawiony wad.
11. Je艣li nie jest mo偶liwe usuniecie wad tkwi膮cych w nabytym przez Kontrahenta towarze oraz nie jest mo偶liwa wymiana towaru na wolny od wad, za艣 wada jest nieistotna, po wcze艣niejszych ustaleniach z MARO, Kontrahentowi przys艂uguje prawo do obni偶enia ceny w stosunku, w jakim pozostaje warto艣膰 stwierdzonej wady do warto艣ci nabytego przez Kontrahenta towaru.
12. W przypadku uznania reklamacji jako艣ciowej, MARO ma prawo za偶膮da膰 zwrotu towaru. Strony ustalaj膮 form臋, miejsce i termin odbioru reklamowanego towaru. Zwrot odbywa si臋 na koszt MARO. Do obowi膮zk贸w Kontrahenta nale偶y zabezpieczenie towaru na okres
transportu zwrotnego, w spos贸b co najmniej taki sam jak by艂 on zabezpieczony w
momencie dostawy. Do towaru winna by膰 do艂膮czona kopia Protoko艂u Reklamacyjnego .
13. Je偶eli przedmiotem reklamacji jest element importowany, a Fabryka Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o. nie posiada zapasu, to element zostanie wymieniony natychmiast po dostarczeniu elementu do Fabryki Mebli Biurowych MARO sp. z o.o., a Kontrahent zostanie powiadomiony w formie pisemnej o planowanym terminie realizacji reklamacji.
14. Odmowa wydania wyrobu lub reklamowanej cz臋艣ci do naprawy Fabryce Mebli Biurowych MARO sp. z o.o. , b膮d藕 uniemo偶liwienie naprawy w lokalu Kontrahenta skutkuje zwolnieniem MARO z wykonania obowi膮zk贸w gwarancyjnych i jednoczesne zrzeczenie si臋 Kontrahenta wszelkich roszcze艅 z tytu艂u gwarancji.
15. W przypadku nieuznania reklamacji, Kontrahent otrzymuje pisemne uzasadnienie odmowy wykonania reklamacji, a wyr贸b jest odsy艂any do miejsca zakupu na koszt Kontrahenta.
16. Dokonanie naprawy przez nieuprawnione osoby lub u偶ycie do naprawy nieoryginalnych cz臋艣ci skutkuje utrat膮 gwarancji.
17. Uprawnienia z tytu艂u gwarancji nie obejmuj膮 prawa Kontrahenta do domagania si臋 utraconych zysk贸w i wyr贸wnania ewentualnej szkody spowodowanej awari膮 wyrobu.
18. Fabryka Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian i modernizacji wyrobu, niewp艂ywaj膮cych na jego og贸lny wygl膮d lub funkcjonalno艣膰.
19. Wszelkie wadliwe wyroby lub cz臋艣ci wyrobu, kt贸re zostan膮 wymienione stan膮 si臋 w艂asno艣ci膮 Fabryka Mebli Biurowych MARO sp. z o.o. W przypadku niezwr贸cenia przez Kontrahenta reklamowanego lub uszkodzonego wyrobu, MARO jest uprawnione do wystawienia faktury obci膮偶aj膮cej Kontrahenta.
20. W przypadku, gdy wezwanie reklamacyjne oka偶e si臋 nieuzasadnione, Fabryka Mebli Biurowych MARO sp. z o.o. jest uprawniona do wystawienia faktury obci膮偶aj膮cej Kontrahenta, pokrywaj膮cej koszty dojazdu, roboczogodziny Pracownik贸w MARO oraz wszelkie pozosta艂e koszty zwi膮zane z obs艂ug膮 reklamacji.
21. Zg艂oszenie reklamacyjne nie jest podstaw膮 do wstrzymania zap艂aty za reklamowany wyr贸b i ca艂o艣膰 zam贸wienia przez Kontrahenta.
22. Gwarancj膮 nie s膮 obj臋te:
22.1. Us艂uga monta偶u elementu, dostarczonego w ramach gwarancji 鈥 chyba, 偶e reklamowany wyr贸b by艂 dostarczony wraz z us艂ug膮 monta偶u.
22.2. Uszkodzenia powsta艂e podczas monta偶u niezgodnego z instrukcj膮.
22.3. Naturalne zu偶ycie eksploatacyjne wyrobu (k贸艂ek i materia艂贸w obiciowych itp.) oraz zabrudzenia.
22.4. Mechaniczne uszkodzenia wyrobu powsta艂e w przypadku oddzia艂ywania niszcz膮cej si艂y zewn臋trznej nie zwi膮zanej ze standardow膮 eksploatacj膮 wyrobu.
22.5. Uszkodzenia powsta艂e podczas transportu i prze艂adunku (nie dotyczy przewozu organizowanego przez Fabryk臋 Mebli Biurowych MARO sp. z o.o.)
22.6. Wadliwe dzia艂anie lub uszkodzenie spowodowane niew艂a艣ciwym u偶ytkowaniem, niedba艂o艣ci膮 u偶ytkownika lub stosowaniem wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
22.7. R贸偶nic w odcieniu melamin, tkanin, w wyrobach sukcesywnie nabywanych przez Kontrahenta, do kt贸rych wytworzenia zosta艂 u偶yte komponenty z r贸偶nych serii produkcyjnych poddostawc贸w.
22.8. Wyroby po jakichkolwiek przer贸bkach i zmianach konstrukcyjnych oraz naprawach dokonanych przez osoby nieuprawnione.
22.9. Mechaniczne uszkodzenia pow艂ok lakierniczych powierzchni drewnianych i metalowych powsta艂e w wyniku z艂ej eksploatacji, a w szczeg贸lno艣ci wystawienie na oddzia艂ywanie nadmiernej wilgotno艣ci, ekspozycji na ciep艂o/zimno/promieniowanie s艂oneczne.
22.10. W wyrobach posiadaj膮cych elementy z drewna naturalnego, sk贸ry naturalnej, okleiny naturalnej, cechuj膮cych si臋 uwarunkowaniami wynikaj膮cymi z natury surowca, kt贸rych nast臋pstwem jest brak mo偶liwo艣ci precyzyjnego ustalenia finalnego efektu estetycznego, rozumianego jako barwa, odcie艅. MARO dopuszcza wyst臋powanie nieznacznych r贸偶nic wynikaj膮cych z powy偶szych uwarunkowa艅 w obr臋bie pojedynczych element贸w.
23. Warunki gwarancji dla us艂ugi BookingGoSystem obj臋ty jest gwarancja przez okres 1 roku od daty wystawienia dokumentu sprzeda偶y.
23.1. Realizacja gwarancji na System odbywa膰 si臋 b臋dzie poprzez dokonywanie przez Dostawc臋 napraw zdalnie. Zamawiaj膮cy zobowi膮zany jest do zapewnienia Dostawcy zdalnego dost臋pu do Oprogramowania i Systemu Komunikacyjnego przez okres 艣wiadczenia us艂ugi gwarancji. Zdalny dost臋p powinien si臋 odbywa膰 poprzez sie膰 Internet i po艂膮czeniem pomi臋dzy infrastruktur膮 informatyczn膮 Dostawcy, a serwerem znajduj膮cym si臋 w siedzibie Zamawiaj膮cego. Dost臋p poprzez Internet zostanie przeprowadzony przez Zamawiaj膮cego za pomoc膮 wydzielonej podsieci - Wirtualnej Sieci Prywatnej (VPN).
23.2. W razie wyst膮pienia B艂臋du, Zamawiaj膮cy zobowi膮zany jest do wst臋pnej weryfikacji zg艂aszanego problemu celem wykluczenia b艂臋du ze strony u偶ytkownika/Zamawiaj膮cego lub jego system贸w zale偶nych a w przypadku nadal pojawiaj膮cego si臋 problemu przes艂ania przez upowa偶nionego pracownika Zamawiaj膮cego informacji do Dostawcy lub jego podwykonawcy za pomoc膮 systemu ticketowego znajduj膮cego si臋 pod adresem https://eveo.pl/report-problem/ lub wysy艂aj膮c e-mail na adres helpdesk@smartoffice.expert. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia przyj臋cia zg艂oszenia (w terminie r贸wnym czasowi reakcji) wys艂anego przez system ticketowy lub z powy偶szego emaila, zg艂oszenie nale偶y potwierdzi膰 telefonicznie pod numerem +48 534 384 934.
23.3. Zg艂oszenie serwisowe polega na przekazaniu w Godzinach roboczych tj. 8.00-16.00 CET, dy偶uruj膮cemu pracownikowi Dostawcy (lub jego podwykonawcy) informacji o zaistnia艂ym problemie wraz ze szczeg贸艂owym opisem rodzaju problemu.
23.4. Zg艂oszenie serwisowe realizowane za po艣rednictwem formularza lub na e-mail, o kt贸rym mowa w ust. Powy偶ej, uznaje si臋 za dokonane z chwil膮 wp艂yni臋cia do Zamawiaj膮cego wiadomo艣ci e-mail z informacj膮 potwierdzaj膮c膮 dokonanie zg艂oszenia lub telefonicznym potwierdzeniu przez Dostawc臋 (lub jego podwykonawc臋).
23.5. Zamawiaj膮cy obowi膮zany jest dokona膰 zg艂oszenia serwisowego w spos贸b opisany w ust. 3 powy偶ej. Zg艂oszenie dokonane w inny spos贸b nie wywo艂uje 偶adnych skutk贸w prawnych i faktycznych, w szczeg贸lno艣ci nie zobowi膮zuje Dostawc臋 do podj臋cia reakcji serwisowej. Zg艂oszenie serwisowe uznaje si臋 za dokonane z chwil膮 potwierdzenia przez Dostawc臋 przyj臋cia zg艂oszenia, czyli w chwili wp艂yni臋cia do Zamawiaj膮cego e-maila z informacj膮 potwierdzaj膮c膮. W przypadku braku mo偶liwo艣ci dokonania potwierdzenia przyj臋cia zg艂oszenia w spos贸b wymieniony w zdaniu poprzedzaj膮cym pracownik Dostawcy mo偶e potwierdzi膰 zg艂oszenie telefonicznie tak偶e poprzez SMS.
23.6. W ramach 艣wiadczenia gwarancji na Oprogramowanie, Dostawca zobowi膮zuje si臋 naprawia膰 b艂臋dy w terminie 12 dni roboczych od momentu zg艂oszenia. Zg艂oszenia b艂臋d贸w przez Zamawiaj膮cego b臋d膮 potwierdzane przez Dostawc臋 w ci膮gu 72 godzin od ich otrzymania.
23.7.Zamawiaj膮cy zobowi膮zuje si臋 do艂o偶y膰 wszelkich nale偶nych stara艅 w celu umo偶liwienia Dostawcy 艣wiadczenia gwarancji a w szczeg贸lno艣ci:
a.zagwarantowa膰 niezb臋dny dost臋p do Systemu, wymagany do realizacji zada艅 wynikaj膮cych z niniejszej Umowy,
b.udzieli膰 na 偶膮danie pracownikom Dostawcy informacji niezb臋dnych do 艣wiadczenia us艂ug b臋d膮cych przedmiotem niniejszej Umowy,
c.informowa膰 Dostawc臋 o wszelkich zmianach konfiguracji Systemu Komunikacyjnego, kt贸re mog膮 mie膰 wp艂yw na dzia艂anie Systemu,
d.udost臋pnienia 艂膮cza transmisji danych pomi臋dzy Zamawiaj膮cym a Dostawc膮, zapewni膰 na 偶膮danie Dostawcy zdalny dost臋p do Systemu z siedziby lub oddzia艂u Dostawcy;
23.8. W przypadku zdalnego dost臋pu (o kt贸rym mowa powy偶ej) do Systemu lub braku udzielenia przez pracownik贸w Zamawiaj膮cego informacji niezb臋dnych do realizacji gwarancji, czas naprawy ulega wyd艂u偶eniu o czas braku takiego dost臋pu/informacji.
23.9. Op贸藕nienia b臋d膮ce skutkiem dzia艂ania lub zaniechania Zamawiaj膮cego powodowa膰 b臋d膮 zmian臋 dotrzymania terminu realizowanych 艣wiadcze艅 b臋d膮cych przedmiotem niniejszej Umowy w taki spos贸b, 偶e sumaryczny czas przesuni臋膰 b臋dzie r贸wny czasowi op贸藕nienia nie spowodowanego przez Dostawc臋. Dostawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za przesuni臋cie termin贸w realizacji Umowy z tego powodu, a realizacj臋 Umowy w takim przypadku uwa偶a si臋 za zako艅czon膮 w terminie.