U112 | Strefa spotkań | Wariant

Opis wizualizacji

Przestrzeń spotkań z wykorzystaniem systemu Wariant jest dynamiczna i pozwala na różnorodne formy użytkowania w zależności od potrzeb. Składany blat biurka kompaktowego Wariant z funkcją pisania ułatwia przedstawianie pomysłów i niezbędnych informacji. Dodatkowe miejsce pracy stanowi stół wysoki Idea A. Dzięki pomocnikowi mobilnemu użytkownik może pracować zarówno na stojąco jak i siedząco, a mobilny stojak TV jest odpowiedzią na potrzebę korzystania z różnych nowoczesnych technologii.

Powierzchnia
40 m2
Szerokość układu: 8 m
Długość układu 5 m
Strefa biura
strefa agile
strefa szybkich spotkań
strefa rozmów telefonicznych
Tryb pracy
współpraca
spotkania