Projekty UE

Obecné informace o projektu

implementace nové technologie na základě realizace technologické investice, která byla financována z technologického úvěru, umožňující vznik nových nebo podstatně inovovaných výrobků, procesů nebo služeb dle podmínek stanovených v zákoně.

 

Žádost o dotaci na realizaci projektu v rámci Opatření 3.2.2 Operačního programu Inteligentní rozvoj 2014-2020 „Úvěr na technologické inovace“

Účelem projektu je implementace inovativní technologie výroby škály podstatně inovovaného kancelářského nábytku s lepšími užitnými parametry v oblasti odolnosti a s možností snadné a rychlé montáže a demontáže. Inovativní technologie výroby, která byla vyvinuta v rámci provedeného výzkumu a vývoje, využívá řešení, která firma přihlásila na úřadu pro ochranu duševního vlastnictví.

 

Specifické cíle projektu:

  • diverzifikace nabídky prostřednictvím inovace nabízených výrobků,
  • implementace technologické inovace,
  • pořízení strojů a zařízení, softwaru a služeb nezbytných pro zahájení výrobního procesu,
  • implementace výsledků uskutečněného výzkumu a vývoje do firemní praxe.

 

Firma MARO s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný z evropských fondů. "Vývoj nábytkového systému s akustickými vlastnostmi jako výsledek profesionálního návrhu za účasti osob se zdravotním postižením."

Cílem projektu je vyvinout modulární nábytkový systém s akustickými vlastnostmi pro použití v kancelářských prostorách pro potřeby různých modelů práce osob se sluchovým postižením, vyvinutý jako výsledek profesionálního procesu návrhu se zapojením koncových uživatelů .

Zavedením nových produktů vyvinutých v průběhu projekčního procesu do nabídky dojde k synergickému efektu se stávajícím sortimentem a umožní realizaci dlouhodobých strategických a provozních cílů společnosti.

Hodnota projektu: 795 810,00 zł
Hodnota spolufinancování: 402 950,00 zł