Politika soukromí

Informace o zpracování osobních údajů

1. Provozovatelem internetových stránek maro.plimaro.eumaro.cloud, maro.eu a správcem Vašich údajů je společnost Fabryka Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o. se sídlem Komorniki, ul. Fabianowskiej 100, 62-052 Komorniki, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Obvodním soudem [Sąd Rejonowy] Poznań – Nowe Miasto i Wilda, 8. Hospodářské oddělení Celostátního soudního rejstříku (KRS) [VIII Wydział Gospodarczy KRS], pod číslem KRS: 0000107965.

2. Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem uzavření a realizace kupní smlouvy (plnění objednávky), včetně vyřizování podaných reklamací a také za účelem přímého marketingu vlastních výrobků a služeb, který je realizován tradiční formou (papírově) a který představuje oprávněný zájem správce údajů. Údaje budou pro tyto účely zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) GDPR. Dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR mohou být poskytnuté údaje zpracovávány na základě zvláštního souhlasu také za účelem:

 • telefonického přímého marketingu výrobků a služeb správce údajů – v souvislosti s čl. 172 odst. 1 zákona ze dne 16. července 2004, telekomunikační zákon,
 • navazování kontaktu elektronickou cestou prostřednictvím e-mailu a SMS za účelem zasílání obchodních sdělení správce údajů, ve smyslu čl. 10 zákona o poskytování služeb elektronickou cestou ze dne 18. července 2002 (Sb. zák. Polské republiky / Dz.U. z roku 2013 , pol. 1422 vzpp),
 • telefonického marketingu výrobků a služeb subjektů, které spolupracují se správcem údajů – v souvislosti s čl. 172 odst. 1 zákona ze dne 16. července 2004 telekomunikační zákon,
 • navazování kontaktu elektronickou cestou prostřednictvím e-mailu a sms za účelem posílání obchodních sdělení subjektů, které spolupracují se správcem údajů, ve smyslu čl. 10 zákona o poskytování služeb elektronickou cestou ze dne 18. července 2002 (Sb. zák. Polské republiky / Dz.U. z roku 2013 , pol. 1422 vzpp).

3. Rozsah vašich osobních údajů, které budou zpracovávány zahrnuje: jméno, příjmení, adresu, název společnosti, DIČ, e-mail a telefonní číslo.

4. Osobní údaje jsou poskytovány subjektům poskytujícím dopravní služby (za účelem doručení objednávky), výrobcům výrobků, které správce údajů nabízí (pro vyřizování podaných reklamací) a subjektům, které poskytují služby v oblasti informačního systému správce údajů – jako subjektům, které zpracovávají osobní údaje jménem správce údajů.

5. Osobní údaje, které jsou zpracovávány pro účely související s uzavřením kupní smlouvy, budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a po dobu promlčení nároků. Osobní údaje poskytnuté na základě souhlasu budou zpracovávány do doby jeho odvolání.

6. Máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, právo požadovat jejich opravu, odstranění, omezení zpracování, právo na přenos svých údajů, právo podat námitku a právo zrušit souhlas kdykoliv, což nemá vliv na oprávněnost zpracování údajů před zrušením souhlasu,

7. Bude-li zjištěno, že zpracování osobních údajů porušuje GDPR, máte právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8. Poskytnutí osobních údajů je požadováno pro účely smlouvy. Jejich neposkytnutí znemožní uzavření a plnění kupní smlouvy (realizaci objednávky). Poskytnutí osobních údajů, pro které je požadován souhlas, je dobrovolné.

9. Osobní údaje nebudou zpracovávány automatizovaným způsobem s využitím profilování.

10. Záležitosti, které nejsou upraveny uvedenými informacemi, se řídí právem Polské republiky a právem Evropské unie, a to zejména Nařízením Evropského Parlamentu A Rady (EU) 2016/679 Ze dne 27. Dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

 

Informace o cookies

1. Internetové stránky využívají soubory cookies.

2. Soubory cookies jsou informace, hlavně textové soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení uživatele internetových stránek a slouží k využívání internetových stránek. Cookies obsahují obvykle název internetové stránky, ze které pocházejí, dobu uložení na koncovém zařízení a jedinečné číslo.

3. Subjektem, který ukládá soubory cookies na koncovém zařízení uživatele internetových stránek a který k nim získává přístup, je provozovatel internetových stránek.

4. Soubory cookies jsou používány k následujícím účelům:

 • zpracování statistik, které pomáhají pochopit, jakým způsobem uživatelé vyžívají internetové stránky, díky čemuž lze zlepšovat jejich strukturu a obsah,
 • udržování relace uživatele stránek (po přihlášení), díky kterému uživatel nemusí na každé podstránce opakovaně zadávat přihlašovací jméno a heslo,
 • identifikace profilu uživatele za účelem zobrazení materiálů na reklamních sítích, zejména síti Google, které jsou mu přizpůsobeny.

5. V rámci portálu jsou používány dva základní typy souborů cookies: „relační“ (session cookies) a „trvalé“ (persistent cookies). „Relační“ cookies jsou dočasné soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení uživatele do doby odhlášení, odchodu z internetových stránek nebo vypnutí softwaru (internetového prohlížeče). „Trvalé“ soubory cookies jsou uloženy na koncovém zařízení uživatele po dobu, která je nastavena v parametrech souborů cookies, nebo do doby, než je uživatel smaže.

6. Software určený k prohlížení internetových stránek (internetový prohlížeč) obvykle implicitně povoluje ukládání souborů cookies na koncovém zařízení uživatele. Uživatelé internetových stránek zde mohou provádět příslušné změny nastavení. V internetovém prohlížeči je také možné smazat soubory cookies. Lze také nastavit automatické blokování souborů cookies. Podrobné informace o této problematice jsou uvedeny v nápovědě a dokumentaci internetového prohlížeče.

7. Omezení používání souborů cookies může ovlivnit některé funkce internetových stránek.

8. Soubory cookies jsou ukládány na koncovém zařízení uživatele stránek a mohou být využívány také poskytovateli reklamy a partnery spolupracujícími s provozovatelem portálu.

9. Pro seznámení se se zásadami využívání souborů cookies, které jsou používány pro statistické účely, doporučujeme si přečíst zásady ochrany soukromí těchto subjektů: Zásady ochrany soukromí Google Analytics..

10. Soubory cookies mohou být využívány reklamními sítěmi, zejména sítí Google, pro zobrazování reklam, které reagují na způsob používání internetových stránek. Za tímto účelem mohou uchovávat informace o navigační cestě uživatele nebo délce pobytu na dané stránce.

11. Co se týče informací o preferencích uživatele shromažďovaných reklamní sítí Google, uživatel může prohlížet a upravovat informace v oblasti cookies, a to pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/.

 

Logy

1. Informace o určitém chování uživatelů jsou chráněny přihlašováním na serverové vrstvě. Tyto údaje jsou využívány výhradně za účelem správy internetových stránek a pro zajištění co nejefektivnějšího poskytování hostingových služeb.

2. Prohlížené stránky jsou identifikovány URL adresou. Dále mohou být ukládány:

 • čas obdržení dotazu,
 • čas odeslání odpovědi,
 • název klientské jednotky – identifikace pomocí HTTP protokolu,
 • informace o chybách, k nimž došlo při HTTP transakci,
 • URL adresa předchozí navštívené stránky (referer link) – pokud uživatel přišel na stránku prostřednictvím odkazu,
 • informace o prohlížeči uživatele,
 • Informace o IP adrese.

3. Tyto údaje nejsou spojovány s konkrétními osobami, které si stránky prohlížejí.

4. Jsou využívány pouze pro účely správy serveru.

 

Správa souborů cookies – jak v praxi udělovat a odvolávat souhlas?

1. Pokud uživatel nechce dostávat soubory cookies, může změnit nastavení prohlížeče. Upozorňujeme, že vypnutí používání souborů cookies, které jsou nezbytné pro ověřování, bezpečnost a udržování preferenci uživatele, může ztížit a v krajním případě i znemožnit používání internetových stránek.