Impressum

FMB MARO Sp. z o.o. - Impressum

Nacházíte se na internetových stránkách společnosti Fabryka Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o. Níže jsou uvedeny informace o správci.

 

Portal Manager a správce stránek:

Fabryka Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o.

PL - 62-052 Komorniki

ul. Fabianowska 100

tel.: +48 61 890 00 00

e-mail.: maro@maro.eu

Rejstříku podnikatelů Obvodního soudu v Poznani, č.

KRS: (Celostátní soudní rejstřík) 0000107965 Regon: (IČ) 211022165NIP: PL5992575691

www.maro.eu

Informace o stránkách

Na stránkách uvádíme informace o výrobcích, službách a společnosti FMB MARO Sp. z o.o.

Při fungování našich stránek klademe zvláštní důraz na ochranu osobních údajů. Informace o druhu našich aktivit jsou uvedeny v bodě „Ochrana osobních údajů a politika cookies“.

 

Věcná správnost a vyloučení odpovědnosti

I přes pečlivé zpracování textů, které jsou použity na internetových stránkách, nemůžeme zaručit jejich věcnou správnost. Fotografie použité na internetových stránkách mají informační povahu.

Z technologických důvodů se může barevnost prezentovaných výrobků lišit od skutečnosti.

V souvislosti s tím nenese společnost FMB MARO Sp. z o.o. žádnou odpovědnost za důsledky způsobené případnou nesprávností informací uvedených na internetových stránkách.

Společnost FMB MARO Sp. z o.o. vynakládá veškerou snahu, aby zajistila stálý přístup k internetovým stránkám. Vyhrazujeme si ale právo omezit nebo zablokovat jejich fungování a neneseme odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku omezení nebo nedostupnosti internetových stránek. Nebudou akceptovány žádné nároky uživatelů stránek vyplývající z těchto důvodů.

Rozsah odpovědnosti

Jakékoliv informace uvedené na těchto stránkách nepředstavují nabídku ve smyslu občanského zákoníku a na jejich základě nemohou být přijímána žádná investiční nebo obchodní rozhodnutí. Společnost FMB MARO Sp. z o.o. nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv prognózy, doporučení a jiné údaje a analýzy třetích stran, které jsou na těchto stránkách uvedeny.

 

Autorská práva

Celý obsah internetových stránek společnosti FMB MARO Sp. z o.o. je chráněn autorskými právy. Je zakázáno kopírovat a šířit údaje (texty, fotografie, animace atp.) bez písemného souhlasu společnosti FMB MARO Sp. z o.o.